-APR-

Osnivanje privrednih subjekata i sve statusne promene

Želite da pokrenete sopstveni biznis?
Ne znate koliko to košta?
Ne znate da li da startujete kao preduzetnik ili privredno društvo?
Želite da promenite pravnu formu Vašeg pravnog lica?

U okviru ovog segmenta pružamo sledeće usluge:

  • Registracija osnivanja privrednih subjekata
  • Registracija promena kod privrednih subjekata
  • Statusne promene
  • Likvidacija privrednih subjekata