-PAYROLL-

OBRAČUN ZARADA I PERSONALNA ADMINISTRACIJA

  • Obračun zarada i naknada zarada, svih vrsta poreza i doprinosa
  • Dostavljanje svih obrazaca u željenom formatu -izvoz podataka
  • Generisanje obračunskih listića, poreskih prijava, upis staža
  • Integracija podataka
  • Prijava i odjava radnika na osiguranje
  • Priprema i ažuriranje svih radno pravnih akata
  • Izdavanje potvrda