-FINANSIJSKO SAVETOVANJE-

POSLOVNO SAVETOVANJE

U okviru poslovnog konsaltinga pružamo sledeće vrste savetovanja:

  • Racio analiza(pokazatelji likvidnosti, rentabilnosti, obrta, ekonomičnosti)-dajemo analizu sa konkretnim brojevima, preporukama
  • Cost benefit analiza
  • Analiza poslovanja na nivou departmana
  • Analiza tržišta