-START UP TOTAL-

SERTIFIKACIJA, EVIDENCIJA STVARNIH VLASNIKA

Svaki zakonski zastupnik mora imati kvalifikovani elektronski sertifikat. Takođe, od ove godine postoji i evidencija stvarnih vlasnika u Agenciji za privredne registre. Pomažemo Vas da dođete do kvalifikovanog elektronskog sertifikata, i u situacijama gde je to zakonska obaveza ubacujemo Vas u centralnu evidenciju stvarnih vlasnika.

Tek sada, nakon ovog koraka Vi ste ispunili početne obaveze i možete da krenete sa radom.