-PORESKO SAVETOVANJE-

Poreska revizija i poresko izveštavanje

Česta je potreba privrednih subjekata da se izvrši poreska revizija, bilo prilikom promene menadžmenta, bilo u drugim okolnostima kada se javlja potreba za preispitivanjem radnji menadžmenta, ili čak u svrhu odbrane pred istražnim organima. U ovim slučajevima nastupamo objektivno i nepristrasno, sa ciljem da utvrdimo stvarne poreske terete prošlosti, kako bismo klijentima pružili uveravanje o konkretnim rizicima, odnosno utvrdili potencijalne obaveze koje nisu pravilno obračunate u prošlosti.