-PORESKO SAVETOVANJE-

DUE DILLIGENCE ZA INVESTITORE

Investiranje, ili sama kupovina nekog biznisa podrazumeva čitav niz koraka koje je potrebno sprovesti i implementirati. Due dilligence proces podrazumeva detaljno ispitivanje i sagledavanje samog društva koje se preuzima. Cilj samog due dilligence jeste minimiziranje rizika i prevencija mogućih iznenađenja posle preuzimanja.

Vršimo sledeće vrste due dilligence:

  • Poreski due dilligence
  • Finansijski due dilligence
  • Komercijalni due dilligence
  • Tehnički due dilligence
  • Pravni due dilligence

Naš tim stručnjaka vrši analizu kapitala samog privrednog subjekta koji se preuzima, analizu celokupne imovine društva, performanse dobitka/gubitka u prethodnom periodu, projekcije dobitka/gubitka u budućem periodu, sagledava strukturu obaveza sa težišnom tačkom na pitanju likvidnosti, analizira kvalitet menadžmenta.
Takođe, prilikom due dilligence smo fokusirani na poreski aspekt, realnost i održivost finansijskih planova, kao i sve ugovore koje je entitet zaključio sa kupcima, dobavljačima, bankama i sl.