-RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE-

Izrada finansijskih izveštaja / multycurrency reporting

Imate entitet koji posluje na domaćem tržištu , ali koji ima osnivaća u insotranstvu. Osnivać u inostranstvu ne razume domaće finansijske izveštaje, već zahteva izveštaje u stranoj valuti na mesečnoj ili kvartalnoj bazi.

Vršićemo izveštavanje u Vaše ime za Vaš račun ili čemo Vam pomoći da postojeći sistem izveštavanja učinite efikasnijim i razumljivijim. Ukoliko ne postoji sistem izveštavanja kreiraćemo sistem izveštavanja, počev od forme izveštaja do rokova za njihovu predaju.