-RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE-

Vođenje poslovnih knjiga

Vođenje računovodstva nije samo zakonska obaveza. Iako poslovne knjige služe državnim organima kako bi imali uvid u Vaše poslovanje, one prevashodno treba da služe Vama, i da Vama omoguće pravi uvid u poslovanje. Dobro vođenje poslovnih knjiga podrazumeva poštovanje zakona, poštovanje standarda, ažurnost ali i edukaciju klijenata kako da koriste informacije koje dobiju iz poslovnih knjiga. Svakako, dobro vođenje poslovnih knjiga podrazumeva i kvalitetnu obradu poslovnih podataka i informacija, dobro razgraničenje prihoda i troškova, poštovanje MRS kod firmi koje primenjuju MRS, pravilno evidentiranje imovine i obaveza.

Modus Consulting nudi uslugu računovodstva za sva pravna lica(mala, srednja, velika), za nedobitne organizacije, udruženja, ogranke stranih pravnih lica i druge privrednopravne forme pravnih lica.

Usluga vođenja poslovnih knjiga podrazumeva:

  • Vođenje glavne knjige
  • Vođenje pomoćnih knjiga
  • Knjigovodstvo zarada i naknada zarada
  • Vođenje osnovnih sredstava
  • Obračun poreza, vođenje poreskih knjiga i evidencija
  • Računovodstvene procene
  • Ostali računovodstveni poslovi u dogovoru sa klijentom