-START UP TOTAL-

ODREĐIVANJE RADNOG PRAVNOG STATUSA

Nije svejedno da li plaćate poreze i doprinose 9 ili 25,000 RSD, da li imate Ugovor o radu ili nemate, da li angažujete penzionere ili ne. Određivanje radno pravnog statusa je jako važno pitanje kod pokretanja start-upa, i njemu se mora pokloniti puna pažnja pre registrovanja same firme.