-FINANSIJSKO SAVETOVANJE-

INVESTICIONO SAVETOVANJE

Na nivou konkretnih investicionih projekata radimo investicione analize po potrebi i meri klijenta. Usluga se zasebno definiše i precizira od slučaja do slučaja.