-START UP TOTAL-

CROSO, E PORTAL PORESKE UPRAVE

Nakon dobijanje Rešenja o registraciji ubacujemo Vas u CROSO(Centralni registar obaveznog socijalnog osiguranja), kao i e poratl Poreske Uprave. Ovo su dva osnovna portala gde u Vaše ime podnosimo poreske prijave, obračunavamo poreze i doprinose, prijavljujemo i odjavljujemo radnike, generišemo Uverenja i izveštaje koji su Vam potrebni u svakodnevnom radu i poslovanju.