-START UP TOTAL-

IZBOR PRAVNE FORME

Koliko puta ste se zapitali da li treba i na koji način registrovati delatnost koju obavljate već neko vreme? Muči Vas mnogo dilema, gledali ste na TV-u dosta toga, od prijatelja i poznanika čujete dobronamerne ali oprečne informacije. Nije Vam jasan pravac kojim treba da krenete. Izbor pravne forme nije dilema preduzetnička radnja ili DOO kako se površno u javnosti gotovo svakodnevno polemiše. To nije ni puko popunjavanje obrazaca i predaja istih u APR. Izbor Vaše pravne forme vršimo zajedno sa Vama ali ga temeljimo na osnovu odgovora na sledeća pitanja:

  • Gde ste sada, gde biste hteli da budete?
  • Da li želite partnerstvo u budućnosti ili ne? Koliko ste spremni na rizik?
  • Da li planirate da se finansirate iz kredita, fondova, subvencija, ako da od kojih?
  • Sa koliko ljudi krećete u biznis? Koji su modusi njihovog angažovanja?
  • Da li su Vaši kupci i dobavljači u PDV-u ili ne?
  • Šta znate o biznisu koji pokrećete?

Kad odgovorimo na ova pitanja otvaramo sledeće poglavlje.