DA LI ZNATE?

Sve skupštine stanara do 01/01/2018 godine moraju biti registrovane ili preregistrovane u stambene zajednice a u suprotnom lokalna samouprava će nametnuti prinudnu upravu

Saznajte više

POREZI I DOPRINOSI OSNIVAČA I DIREKTORA

Ovo pitanje mada na prvi pogled izgleda jasno i nedvosmisleno, nije do kraja potpuno zakonski rasčlanjeno. Prilikom tretiranja osnivača prvu razliku koju treba podvući jeste da li je osnivač pravnog lica, fizičko lice ili pravno lice. Ako je u pitanju fizičko lice treba napraviti razliku da li je u pitanju rezident ili nerezident Srbije.

Saznajte više

NEKE ZABLUDE U VEZI DOPRINOSA ZA SOCIJALNO OSIGURANJE

U stručnoj ali i laičkoj javnosti često se može čuti da je na najbezbolniji način moguće eliminisati obavezu plaćanja poreza i doprinosa angažovanjem određenih lica, na određeni način. Pre nego što krenemo sa malo detaljnijom pričom u vezi ovoga, treba poći od osnovnog postulata a to je procenjivanje po načelu fakticiteta i ekonomske suštine. Naime, Vi možete zaključiti recimo Ugovor o zakupu sa licem x, ali će poreski inspektor na terenu po načelu fakticiteta odrediti da li se tu radi o zakupu ili nekoj drugoj stvari, isto važi i za Ugovor o delu ili Ugovor o stručnom osposbljavanju ili usavršavanju. Ukoliko se utvrdi da se radi o simulovanom pravnom poslu, porezi i doprinosi se moraju platiti kao da je u pitanju desimulovani posao.

Saznajte više

ZAŠTO JE PRIHOD VAŽAN?

Često se može čuti u javnosti argument da je prihod važan, a finansijski rezultat nevažan. Iako bi se imalo šta dodati i prigovoriti autorima ove krilatice, mora se primetiti da ovakva konstatacija nije besmislena. Prihod je zaista jako važan. Naročito je važan poslovni prihod pa ćemo se nadalje njime i baviti u ovom tekstu.

Saznajte više

NASUŠNI KREDIT-PUT KROZ TRNJE I ANOMALIJE

Neretko ćete čuti da naši ljudi nisu dovoljno preduzetnički nastrojeni. Drugim rečima, nemaju volje, želje, htenja a ni znanja, da se upuste u nemirne preduzetničke vode. Gotovo svakog dana " eksperti" koji decenijama muzu državnu kravu(sa obe ruke), i plove udobnim teorijskim meandrima savetuju mlade i stare da se skinu sa državne grbače i zaplove tržišnim brzacima. Oni u svemu vide "tržišnu šansu" te se gotovo svakog dana može pročitati mnoštvo uopštenih " saveta" šta sve ima prođu- od pogrebnih usluga, preko zasada borovnica, lešnika, plastenika do  dizajna i izrade softvera.

Saznajte više

DA LI ZNATE?

Još uvek nije uspostavljen Registar stambenih jedinica. Skupštine stanara moraju da se preregistruju u stambene jedinice

Saznajte više

ZAŠTO NEMA POVRAĆAJA PDV-A?

Pitanje povraćaja poreza na dodatu vrednost precizirano je samim Zakonom o porezu na dodatu vrednost kao i Pravilnikom o načinu vršenja povraćaja poreza na dodatu vrednost. Do njega dolazi kad je prethodni porez na dodatu vrednost veći od obaveze za PDV, pa se sam poreski obveznik odlućuje da li će koristiti poreski kredit ili će zaokružiti opciju povraćaj PDV-a.

Saznajte više

SPECIFIČNOSTI DOPUNSKOG RADA

Često se u praksi može čuti da je neko angažovan po Ugovoru o dopunskom radu. Na pitanje, gde to navedeno lice radi sa punim radnim vremenom, često se dobije određan odgovor. Jasno je da je u tom slučaju bilo potrebno preimenovati Ugovor u Ugovor o radu sa nepunim radnim vremenom, ali da krenemo redom.

Saznajte više