MOTIVACIJA I FRUSTRACIJA

Zvao me pre neki dan jedan moj poznanik i žalio se na pritisak. Visoko postavljeni ciljevi na poslu, nedostatak kolegijalnosti, udaranje ispod pleksusa, nikad ga nema kući, i niko ga ne razume. Jer što bi neko kukao sa platom od 150 hiljada dinara.

Primio sam čoveka prošle nedelje koji ima platu od 30 hiljada dinara, i koji želi da radi nešto dodatno da zaradi još desetak jer mu je toliko taman. Reče mi, da je zadovoljan i ovom platom, i radnim mestom, ali da bi svakako voleo da bude bar malo bolje plaćen.

Read more

U PRODAJNOJ MAGLI

Pre tridesetak godina lokalni prodavac štofa, u mom rodnom gradu, vitlao je metrom po radnji, i objašnjavao mušterijama, ko je, odakle je krenuo, i kako je uspeo. Zarađujući na veštačkim nestašicama i kovitlacu inflacije za vreme Milke Planinc i ostalih likova u vreme projek(a)ta dugoročne ekonomske stabilizacije, ubeđen da je pametan, sačekao je prvu tranziciju, početkom 90 ih, koju je preživeo na bazi zaliha novca koju je imao. Ovu drugu nije.

Read more

NA RASHODNOJ STRANI REKE

Prihodi su suština svakog posla. Bez prihoda koji nastaju prometom dobara i usluga(dakle pronalaskom tržišta za proizvode i usluge), nema održivog biznisa. Ove i ovakve krilatice ćete čuti svakodnevno, i ovome se nema šta dodati ili oduzeti jer su navedene tvrdnje jednako tačne kao i da sunce izlazi i zalazi svaki dan. Dakle, prihodi su žila kucavica biznisa i kraj.

Read more

VELIKE STVARI U MALOM BIZNISU

Svakodnevno se srećemo sa popularnim tekstovima o tome kako je moguće sa par stotina evra ili desetine hiljada dinara otvoriti uspešan mali biznis. Naširoko se piše o plastenicima, staklenicima, poljima smilja i bosilja, zasadima cveća, frizerskim salonima i solarijumima U Srbiji se privredno društvo može otvoriti sa 100 RSD kapitala, a za preduzetničku radnju Vam i ne treba osnovni kapital. Sve formulare imate na sajtu Agencije za privredne registre, pa ako ste funkcionalno pismeni za 3-5 dana imaćete PIB, pečat a nakon toga i žiro račun, čime ulazite u zanimljivu preduzetničku avanturu. Pa ipak, da se vratimo na domen ideje.

Read more

ZADRUŽNO PITANJE

Čini mi se da sam termin zadruga čuo, i usvojio mnogo ranije nego što sam pošao u osnovnu školu. I nego što je normalno. Naime, kad je jedan regrut iz sela u okolini Kruševca šezdesetih godina otišao u JNA, na propitivanju iz političke pismenosti, informisanosti, pa i moralno-političke podobnosti, a na pitanje-ko je predsednik FNRJ, izustio je ime i prezime direktora zemljoradničke zadruge u svom selu.

Read more

VEČNE OBLIGACIJE I PRIVREDNA ZBILJA

Ima tome nekoliko godina kada mi se jedan prijatelj požalio da ne prima platu jer radi u firmi koja se nalazi u nekakvom vrzinom kolu(blokirana od strane nekog ko ih je uvezao u takav čvor, da im spasa nema). Priznajem da mi je bilo smešno i ilustrativno, i da sam ga satima uveravao da je to najverovatnije neki spin menadžmenta za radnike i sindikate. Nije vredelo, jer mi nije verovao.

Read more

NASUŠNI KREDIT-PUT KROZ TRNJE I ANOMALIJE

Neretko ćete čuti da naši ljudi nisu dovoljno preduzetnički nastrojeni. Drugim rečima, nemaju volje, želje, htenja a ni znanja, da se upuste u nemirne preduzetničke vode. Gotovo svakog dana “ eksperti“ koji decenijama muzu državnu kravu(sa obe ruke), i plove udobnim teorijskim meandrima savetuju mlade i stare da se skinu sa državne grbače i zaplove tržišnim brzacima. Oni u svemu vide „tržišnu šansu“ te se gotovo svakog dana može pročitati mnoštvo uopštenih “ saveta“ šta sve ima prođu- od pogrebnih usluga, preko zasada borovnica, lešnika, plastenika do dizajna i izrade softvera.

Read more

EKONOMIJA UBRZANJA

Danas je nemoguće čitati emailove jednom dnevno, ako se bavite iole ozbiljnijim poslom. Danas je nemoguće ograničiti se na jedan komunikacioni kanal. Danas je nemoguće usmeriti komunikaciju na jedan uniformni način. Danas svako hoće sve i hoće sad. Hoće odmah, i neće da čeka, jer mu je “ hitno“. Tako možete ni krivi ni dužni biti napadnuti mailom, Skajpom, Viberom i SMS-om, uz obavezni poziv, da se pritisak pojača i naglasi važnost.

Read more

Ideologija pakovanja

Učili su nas da je marketing zadovoljavanje potreba potrošača, i da nije cilj prodati proizvod već kupiti potrošača. Potrošač je nesumnjivo uvek bio kralj, ali čini se da je danas njegova kruna veća nego što je ikad bila. Dakako, to je i normalno jer živimo u hiper-konzumerističkom društvu. Negde na tom fonu, nastaše i one teorije koje govore o elementima marketing mixa-dakle proizvodu, ceni, promociji, i distribuciji(4P concept).

Read more

Osnaživanje privatnog sektora kroz javni (sektor)

Gotovo da ne prođe jedan dan a da ekonomski dijagnostičari, analitičari, i novinari ne naglase da su naši kolosalni problemi-nezaposlenost, mala zaposlenost, veliki javni dug, veliki budžetski deficit, veliki broj radnika u javnom sektoru, broj penzionera koji premašuje broj radnika, mali broj industrijskih radnika. Naime, retko nakon dijagnoze dođe do predloga rešenja, a kada do toga i dođe- kao „ rešenja“ se navode-orijentisanost na poljoprivredu, veće strane investicije, bolji privredni ambijent, poboljšanje radno pravne regulative, nova industrijalizacija, reindustrijalizacija itd. Svaki seljak koji se bavi bilo kojom vrstom poljoprivredne proizvodnje, kad ga gurnete u makro-diskusiju će Vam reći da treba povećati prihode (ako se može na duži rok) i smanjiti troškove(ovo se uvek može).

Read more