Performance Management System

Zajedno sa vama cemo uspostaviti merljive i efikasne sisteme ljudskih resursa koji se ticu sledecih oblasti:

  • Analiza radnih mesta. U toku ovog procesa odredicemo zaduzenja svih vasih zaposlenih, funkcionalnu povezanost, nivoe potrebnih ovlascenja I uspostaviti jasnu organizacionu strukturu kao I sve pratece pravilnike.
  • Evaluacija radnih mesta. Svetski prihvacenom metodologijom odredicemo vrednost svakog radnog mesta u Vasoj kompaniji I na taj nacin rangirati radna mesta po bitnosti na objektivan I sistemski nacin.
  • Odredjivanje egzaktnog sistema za dobijanje osnovne zarade. Odredicemo statistickim putem koliko svako radno mesto u vasoj kompaniji treba biti placeno u skladu sa trzistem rada. Odredicemo I raspone plata za svako radno mesto. Tu su I uvek prateci pravilnici, aneksi ugovora I sve ono sto je potrebno da sistem I pravno formalno zazivi (cak iako imate Sindikat)
  • Odredjivanje varijabilnog dela zarade I bonusa. Uz pomoc proverenih formula I putem jasnih logoritama napravicemo stimulativni sistem koji ce nagradjivati zaposlene iskljucivo za ostvarene rezultate za koje su zaduzeni. Sistem je merljiv, objektivan i stimulativan i za kompaniju I za zaposlene. Takodje, svi pravilnici I aneksi su vazan deo ovog dela.
  • Sistem merenja i upravljanja radnim ucinkom.Naucicemo Vas kako da merite uspesnost na radu vasih zaposlenih, kako da ih ocenjujete i kako da date smisao ocenama u sistemima stimulacije, destimulacije, korektivnih mera i razvoja zaposlenih.