Početna

BIZNIS MODUS

 

Časopis Biznis Modus je izlazio kao elektronski časopis u periodu od marta 2013 do kraja 2014 te godine. Cilj ovog časopisa je bio stvaranje jedne interaktivne mreže između konsultantskog dela privrede i ostatka privrede koji vapi za dobrim konsultantskim uslugama koje bi bile smeštene na jednom mestu.

Saznaj više
BIZNIS MODUS

PRVIH 15 DANA

 

Preduzetnik je neko ko je rešio da uzme stvar u svoje ruke. Da li svojom voljom, snagom, jer mu je svega preko glave ili zato što nema izbora najmanje je važno.  Preduzetnička inicijativa je tu, kakva takva ideja verovatno, tržište koje se naslućuje, dobra volja, manje ili više elana i mnogo papirologije koja se naslućuje. I koja počinje da nervira.

Saznaj više
PRVIH 15 DANA

SAČINJAVANJE UGOVORA O DELU

 

Pravljenje Ugovora o delu nije nikakva mudrost. Potrebno je ispoljiti minimum kreativnosti, i sačiniti ga u skladu sa zakonskim normama, pošto propisana forma ne postoji. Ugovor o delu obavezno mora da sadrži sledeće stvari/podatke

Saznaj više
SAČINJAVANJE UGOVORA O DELU

Uporedni prikaz sličnosti i razlika između zajma i kredita

 

Pojmovi zajam i kredit često se poistovećuju u našoj privrednoj praksi. Iako se defakto radi o dužničko-poverilačkom odnosu koji je nastao najčešće na bazi Ugovora, ipak sa stanovišta implikacija radi se o dosta različitim pravnim poslovima. U tabeli koja je data u Prilogu možete videti sve dobre ili loše strane kako zajma tako i kredita

Saznaj više
Uporedni prikaz sličnosti i razlika između zajma i kredita

Da li znate?

 

Narodna banka Srbije može svim bankama koje su potkapitalizovane da zabrani primanje depozita i izdavanje kredita...

Saznaj više
Da li znate?

Davanje zajma zaposlenima

 

Neretko u privrednoj praksi se dešava da poslodavac daje zajam zaposlenom. Mogućnost odobravanja zajma zaposlenima zasniva se na odredbama zakona kojima se uređuju prava i obaveze poslodavaca i zaposlenih, a sama pravna primena se zasniva na odredbama Zakona o obligacionim odnosima.

Saznaj više
Davanje zajma zaposlenima

Najčešće greške koje prave računovođe (I deo)

 

Prihodi tekučeg perioda se evidentiraju u budućem periodu da bi se smanjila osnovica poreza na dobit

Troškovi budućeg perioda se evidentiraju u tekući period da bi se smanjila osnovica poreza na dobit

Saznaj više
Najčešće greške koje prave računovođe (I deo)

NAŠI KLIJENTI

ASTER TEKSTIL
INTEGRATED MICRO ELECTRONIS
INGSOFTWARE
2MM2 SOFT
ZU GOLUB FARMACIJA
MIB SOFT
ZORAN BOGDANOVIĆ JAVNI IZVRŠITELJ
POMORAVSKI GLASNIK
MK GREEN SMARTHAUS
STANGA
LEGNO CASA
IGMEDIC
MONEX FIM
INFOCOM INŽENJERING
CIM GRUPA
TEPIH CENTAR
PRIZMA TRADE
NEVENA SPASIĆ JAVNI IZVRŠITELJ
CCM TEKSTIL MODA
TIBET MODA
ANDRIJA ANĐELKOVIĆ JAVNI IZVRŠITELJ
NEW SOLUTIONS SOFT
JP TOPLANA BEČEJ
JKP STAN NOVI SAD
MINIMAKS SOFT
METALOPRERADA DOO NIŠ
METALOPRERADA RPC INŽENJERING
FIL PROJEKT
DANIEL FAVORITE-93
CODEUS
NVO MREŽA MLADIH MANIFEST
DINAS PLASTIK
EI ČEGAR
NECCOM
FRUIT COOPERATION
SALES ECHELON
LANDT GMBH

  • IDEJA SLOBODNOG TRŽIŠTA

    Neoklasična škola je propagirala slobodan protok roba, ljudi, novca i kapitala kao osnovnu i bazičnu ekonomsku ideju na kojoj će se temeljiti savremena ekonomija. I zaista, godinama nakon toga imali smo i slobodno tržište i nevidljivu ruku slobodnog tržišta, koja kao nekakav samo-regulator definiše ponašanja na samom tržištu. Paralelno sa idejom slobodnog tržišta razvile su se teorije državnog intervencionizma, koje su se zasnivale na većoj regulaciji tržišta od strane države kao instrumenta prinude

  • Saznajte više