Da li znate?

Narodna banka Srbije može svim bankama koje su potkapitalizovane da zabrani primanje depozita i izdavanje kredita Zakon o zadrugama predvidja da zemljoradnici mogu formirati štedno-kreditne zadruge dok Zakon o bankama izričito kaže da se kreditnim poslovima mogu baviti samo poslovne banke Predstavništva koja obavljaju privrednu aktivnost na teritoriji Srbije moraju uredno da vode svoje poslovneRead more

Najčešće greške koje prave računovođe (I deo)

Prihodi tekućeg perioda se evidentiraju u budućem periodu da bi se smanjila osnovica poreza na dobit Troškovi budućeg perioda se evidentiraju u tekući period da bi se smanjila osnovica poreza na dobit Obaveze iz jednog perioda se prebacuju u drugi ili se podcenjuju namerno i time smanjuje zaduženost Aktiva budućeg perioda se prebacuje u aktivuRead more

Najčešće greške koje prave računovođe (II deo)

Mešanje obaveze podnošenja poreske prijave sa poreskom obavezom Skraćivanje kontnog okvira na taj način da je na kraju godine otežano sastavljanje poreskog bilansa Tipski/pogrešni opisi knjiženja Zanemarivanje knjiženja po profitnim odnosno troškovnim centrima Pogrešni nazivi konta Knjiženje manjkova ili viškova bez adekvatne računovodstvene dokumentacije Rashodovanje osnovnih sredstava bez adekvatne dokumentacije Podnošenje izmenjene poreske prijave bezRead more

Da li znate?

Mešanje obaveze podnošenja poreske prijave sa poreskom obavezom Skraćivanje kontnog okvira na taj način da je na kraju godine otežano sastavljanje poreskog bilansa Tipski/pogrešni opisi knjiženja Zanemarivanje knjiženja po profitnim odnosno troškovnim centrima Pogrešni nazivi konta Knjiženje manjkova ili viškova bez adekvatne računovodstvene dokumentacije Rashodovanje osnovnih sredstava bez adekvatne dokumentacije Podnošenje izmenjene poreske prijave bezRead more

Uporedni prikaz sličnosti i razlika između zajma i kredita

Pojmovi zajam i kredit često se poistovećuju u našoj privrednoj praksi. Iako se defakto radi o dužničko-poverilačkom odnosu koji je nastao najčešće na bazi Ugovora, ipak sa stanovišta implikacija radi se o dosta različitim pravnim poslovima. U tabeli koja je data u Prilogu možete videti sve dobre ili loše strane kako zajma tako i kreditaRead more

Davanje zajma zaposlenima

Neretko u privrednoj praksi se dešava da poslodavac daje zajam zaposlenom.  Mogućnost odobravanja zajma zaposlenima zasniva se na odredbama zakona kojima se uređuju prava i obaveze poslodavaca i zaposlenih, a sama pravna primena se zasniva na odredbama Zakona o obligacionim odnosima.  Zakon o radu nigde se izričito ne bavi davanjem zajma zaposlenom, ali u istoRead more

Obaveze u slučaju otpisa zajma ili opraštaja duga

Kod oprosta duga ukazujemo na član 14 stav 1 Zakona o porezu na dohodak građana koji kaže da tretman zarada pored primanja u novcu imaju i primanja po osnovu novčanih potvrda, bonova, robe, primanja učinjena činjenjem ili nečinjenjem, opraštanjem duga, kao i pokrivanjem rashoda obvezniku. Ovo nedvosmisleno znači da kada poslodavac oprosti dug on postajeRead more