ZAŠTO JE PRIHOD VAŽAN?

Često se može čuti u javnosti argument da je prihod važan, a finansijski rezultat nevažan. Iako bi se imalo šta dodati i prigovoriti autorima ove krilatice, mora se primetiti da ovakva konstatacija nije besmislena. Prihod je zaista jako važan. Naročito je važan poslovni prihod pa ćemo se nadalje njime i baviti u ovom tekstu.

Poslovni prihod generiše Vašu potenciju na tržištu. Firma koja ima više poslovnog prihoda ima veće učešće na tržištu i ima veću mogućnost zarađivanja. Više poslovnog prihoda znači i da je firma u mogućnosti da pokrije nagomilane troškove i da je otporna na neku eventualnu krizu i rast troškova ili rast cena na tržištu.

Veći poslovni prihodi značiće i bankama jer većina banaka Vam može dati kredit u visini od 10% godišnjih prihoda. Tako je prosto nametnuto internim procedurama banke.

Veći poslovni prihod može Vam biti uslov za učešće na javnim konkursima ili tenderima.

Veći poslovni prihod je važan sa stanovišta klasifikacije preduzeća na mikro, mala, srednja ili velika.

Imati veći poslovni prihod je svakako važno i sa fiskalnog stanovišta jer veći poslovni prihod generiše i veće PDV zahtvatanje, dakle veći PDV, a u krajnjoj instanci i kroz porez na dobitak i veće sume poreza na dobitak.

Preduzetnik ne mora nužno znati zašto mu je prihodna pozicija važna. Računovođa svakako mora, i mora da ga upozna kakve reperkusije može imati smanjenje iskazivanje prihoda na celokupnu sliku preduzeća i njegove eventualne potencije i razvojne performanse.

Ostavite komentar

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *