Izrada modela ugovora o radu i drugih radno pravnih dokumenata

  • Ugovori o radu
  • Izmene ugovorenih uslova rada(aneks)
  • On site radno-pravna podrška
  • Kombinovanje više pravnih lica razli?itih pravnih formi u cilju smanjenja troškova zaposlenih