Dizajniranje rada van radnog odnosa-pravni i finansijski aspekt