Vođenje poslovnih knjiga

Vo?enje ra?unovodstva nije samo zakonska obaveza. Iako poslovne knjige služe državnim organima kako bi imali uvid u Vaše poslovanje, one prevashodno treba da služe Vama, i da Vama omogu?e pravi uvid u poslovanje. Dobro vo?enje poslovnih knjiga podrazumeva poštovanje zakona, poštovanje standarda, ažurnost ali i edukaciju klijenata kako da koriste informacije koje dobiju iz poslovnih knjiga. Svakako, dobro vo?enje poslovnih knjiga podrazumeva i kvalitetnu obradu poslovnih podataka i informacija, dobro razgrani?enje prihoda i troškova, poštovanje MRS kod firmi koje primenjuju MRS, pravilno evidentiranje imovine i obaveza.

Modus Consulting nudi uslugu ra?unovodstva za sva pravna lica(mala, srednja, velika), za nedobitne organizacije, udruženja, ogranke stranih pravnih lica i druge privrednopravne forme pravnih lica.

Usluga vo?enja poslovnih knjiga podrazumeva:

  • Vo?enje glavne knjige
  • Vo?enje pomo?nih knjiga
  • Knjigovodstvo zarada i naknada zarada
  • Vo?enje osnovnih sredstava
  • Obra?un poreza, vo?enje poreskih knjiga i evidencija
  • Ra?unovodstvene procene