Optimizacija sistema izveštavanja, dizajniranje računovodstvenog sistema