Izrada finansijskih izveštaja / multycurrency reporting

Imate entitet koji posluje na doma?em tržištu , ali koji ima osniva?a u insotranstvu. Osniva? u inostranstvu ne razume doma?e finansijske izveštaje, ve? zahteva izveštaje u stranoj valuti na mese?noj ili kvartalnoj bazi.

Vrši?emo izveštavanje u Vaše ime za Vaš ra?un ili ?emo Vam pomo?i da postoje?i sistem izveštavanja u?inite efikasnijim i razumljivijim. Ukoliko ne postoji sistem izveštavanja kreira?emo sistem izveštavanja, po?ev od forme izveštaja do rokova za njihovu predaju.