Izrada finansijskih izveštaja / multycurrency reporting

Imate entitet koji posluje na domaćem tržištu , ali koji ima osnivača u insotranstvu. Osnivač u inostranstvu ne razume domaće finansijske izveštaje, već zahteva izveštaje u stranoj valuti na mesečnoj ili kvartalnoj bazi.

Vršićemo izveštavanje u Vaše ime za Vaš račun ili ćemo Vam pomoći da postojeći sistem izveštavanja učinite efikasnijim i razumljivijim. Ukoliko ne postoji sistem izveštavanja kreiraćemo sistem izveštavanja, počev od forme izveštaja do rokova za njihovu predaju.