Poresko savetovanje statusne promene

Modus Consulting u saradnji sa Vama može pronaći optimalan način poreske regulacije ovih promena kod svih privrednih društava.
Na koji način investirati?
Koji je moj prinos na investiciju?
Koliki je porez?

Ukoliko imate zdravu poslovnu ideju, Modus Consulting može konkretizovati Vašu ideju kroz biznis plan (više o ovome u delu biznis planovi), ali i napraviti samu fiskalnu matematiku same investicije. Kroz uslugu poreskog savetovanja u oblasti investiranja imaćete čistu sliku koliko Vas planirana investicija sa porezima košta.