Poresko savetovanje – povezana lica

  • Raširili ste svoj biznis, ali Vas mu?i relacija izme?u više Vaših preduze?a. Danima, slušate o tome iz razli?itih izvora, razli?ita mišljenja. Hteli biste, da sve bude u zakonskim okvirima?
  • Da li da radim konsolidaciju?
  • Kako da uredim usluge i fakture izme?u povezanih lica?
  • Kako da regulišem pozajmice i kamate?

Do?ite da ove stvari regulišemo na najbolji mogu?i na?in.