Poresko savetovanje kod osnivanja

  • Koju pravnu formu izabrati?
  • Da li zasnovati radni odnos u svom društvu ili ne?
  • Koje me poreske obaveze ?ekaju, kojom dinamikom se pla?aju i kolike su?

Do?ite da zajedni?ki na?emo optimalan na?in Vašeg poslovnog funkcionisanja.