Virtuelna kancelarija

Ako se odlu?ite za našu uslugu virtuelne kancelarije, možete da ra?unate na:

  • registraciju kancelarije ili firme na adresi u Nišu, gde se nalazi I naša firma
  • mogu?nost primanja pošte na toj adresi
  • obavljanje zvani?ne korespondencije sa te adrese
  • komunikaciju sa nadležnom Poreskom upravom koju ?emo obavljati u Vaše ime
  • knjigovodstveni servis (opcija)
  • pravnu pomo? (opcija)