Treninzi i obuke

Ova usluga se realizuje na zahtev korisnika u skladu sa njegovim specifi?nim potrebama.