Treninzi i obuke

Ova usluga se realizuje na zahtev korisnika u skladu sa njegovim specifičnim potrebama.