Biznis planovi

Biznis planovi:
Imate poslovnu ideju, mislite da je zdrava, fale Vam izvori finansiranja, a potencijalni finansijeri traže da vide biznis plan. Kako da konkretizujete ideju kroz brojke? Kako napraviti validan biznis plan koji će privući investitore? Na sva ova pitanja odgovor možemo pronaći zajedno. Modus Consulting sačinjava različite vrste biznis planova ili delova biznis planova za potrebe različitih korisnika.