Biznis planovi

Biznis planovi:
Imate poslovnu ideju, mislite da je zdrava, fale Vam izvori finansiranja, a potencijalni finansijeri traže da vide biznis plan. Kako da konkretizujete ideju kroz brojke? Kako napraviti validan biznis plan koji ?e privu?i investitore? Na sva ova pitanja odgovor možemo prona?i zajedno. Modus Consulting sa?injava razli?ite vrste biznis planova ili delova biznis planova za potrebe razli?itih korisnika.