-JEDNODNEVNE OBUKE-

FINANSIJE PREDUZETNIKA

Preduzetnik je često oslonjen na svoju intuiciju kada su finansije u pitanju. Intuicija nije uvek dobar saveznik. Finansije nisu najvažniji aspekt jednog biznisa ali svakako mogu uništiti i najzdraviji biznis.

Ključni sadržaji sa kojima ćete se upoznati na jednodnevnoj obuci su:

  • Likvidna i mrtva imovina, dugoročna i obrtna imovina
  • Finansijski trougao-profitabilnost, likvidnost , rizik
  • Skriveni troškovi, oportunitetni troškovi
  • Prihodi-klasifikacija i vrednovanje
  • Obaveze-klasifikacija i vrednovanje
  • Ključna finansijska pravila

Upis polaznika u toku.