-JEDNODNEVNE OBUKE-

KORPORATIVNA KULTURA

Korporativna kultura ima svoja pravila. Korporacije imaju čvrstu hijerarhiju, pravila i procedure. Formalno obrazovanje ne daje smislen i praktičan odgovor na samo funkcionisanje korporacija, jer se stvari u praksi brže menjaju nego što se menjaju kurikulumi.

Ključni sadržaji:

  • Korporacije, pojam, vrste
  • Komunikacija-horizontalna, vertikalna
  • Organizacioni dijagrami
  • Poslovne tajne-know how
  • Radni učinak

Upis polaznika u toku.