-JEDNODNEVNE OBUKE-

PORESKO PRAVO ZA POČETNIKE

Porez nije isto što i PDV. Porez uvek zavisi od konkretne ekonomske aktivnosti. On je uvek posledica neke radnje i nekog činjenja, u sadašnjem ili nekom prošlom trenutku. Načini utvrđivanja poreza, njegovo plaćanje i naplata, velikoj većini ljudi velika su nepoznanica. Cilj jednodnevnog seminara jeste sticanje osnovnih i praktičnih znanja iz poreskog prava.

Ključni sadržaji koji će biti obrađeni na obuci su:

  • Dohodak i imovina kao poreske osnovice
  • Porezi po odbitku, porezi po rešenju, samooporezivanje
  • Vrste poreza
  • Osnovne kategorije poreza na dohodak
  • Osnovne kategorije poreza na imovinu
  • Osnove poreskog postupka

Upis polaznika u toku.