-TRENINZI I RADIONICE-

ANALIZA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA

Sadržaj kursa je namenjen profesionalcima koji žele da nauče da čitaju finansijske izveštaje. Čitanje finansijskih izveštaja i njihova analiza podrazumeva osnovno poznavanje računovodstva, kao i same matematike.

Osnovne teme treninga:

  • Kontekst, grana, nulta, bazna osnova
  • Osnovni finansijski izveštaji
  • Finansijski trougao
  • Pokazatelji aktivnosti
  • Pokazatelji finansijske strukture
  • Imovinski položaj
  • Du Pont analiza
  • Z scor analiza
  • Ostali racio brojevi

Trajanje treninga-3 meseca-24 časa