-TRENINZI I RADIONICE-

ABECEDA RAČUNOVODSTVA

Razumeti računovodstvo, znači razumeti finansijski deo jednog biznisa. Računovodstvo nije samo prost metodološki postupak već postupak od čijeg kvaliteta zavisi samo donošenje odluka u nekoj formi, ali sami tokovi gotovine. Računovodstvo direktno utiče na same poreske obaveze jednog preduzeća. Ono treba da predstavlja alat, a ne teret za samog vlasnika firme.

Osnovne teme treninga:

  • Prosto vs dvojno knjigovodstvo
  • Kontni okviri
  • Vrste finansijskih izveštaja
  • Klase imovine
  • Klase obaveza
  • Klase prihoda
  • Klase rashoda
  • Otvaranje i zatvaranje poslovnih knjiga

Trajanje treninga-3 meseca-24 časa