-TRENINZI I RADIONICE-

PORESKA AZBUKA

Činjenica je da običan čovek porez poistovećuje sa PDV-om. Cilj kursa je na krajnje jednostavan način običnom čoveku približiti poresku problematiku, samu poresku logiku, i sam poreski postupak u celini. Za pohađanje osnovnog nivoa kursa nije potrebno nikakvo prethodno ekonomsko znanje. Kurs je namanjen kako studentima, tako i nezaposlenim licima, ili ljudima koji se svakodnevno sreću sa šumom poreskih propisa.

Osnovne teme treninga:

  • Dohodak vs imovina
  • Načini oporezivanja pravnih i fizičkih lica
  • Poreske institucije, poreske prijave
  • Poreski postupak
  • Porez na dohodak građana
  • Porez na imovinu
  • Porez na dobit
  • Porez na dodatu vrednost
  • Neporeski javni prihodi

Trajanje treninga-3 meseca-24 časa