-TRENINZI I RADIONICE-

PRAKTIČNA EKONOMIJA

Kurs je koncipiran sa ciljem da Vam pruži praktična i upotrebljiva znanja iz ekonomije. Namenjen je ljudima koji nemaju ekonomsko predznanje, ili ljudima koji žele da nadograde svoje ekonomsko znanje. Na kursu se ne obrađuju teoretska pitanja koja nemaju nikakvu praktičnu primenu

Osnovne teme treninga:

 • Makroekonomske i mikroekonomske zakonitosti, tržišta, monopoli
 • Ekonomski principi
 • Računovodstvo i finansije, produktivnost, ekonomičnost, rentabilnost
 • Praktična upotreba assets-a
 • Analiza finansijskih izveštaja-osnovni racio brojevi
 • Pravna lica-načini funkcionisanja, delovanja i oporezivanja
 • Poresko pravo i poreski postupak-osnove
 • Budžetiranje
 • Preduzetništvo
 • Menadžment
 • Finansijske institucije

Trajanje treninga-3 meseca-24 časa