Srpska tranzicija i nova terminologija

Analiziraju?i krizu postsocijalisti?kih privreda Janoš Kornai je za ove zemlje stvorio novi pojam transformaciona recesija. Pojam bi trebao da odražava krizu izazvanu prelaskom iz jednog društvenog, politi?kog i privrednog sistema u drugi. Kako su te krize izgledale i kako izgledaju(niko nije objavio da je tranzicija u Srbiji završena, po svim karakteristikama ona je u toku) imali smo priliku da vidimo i osetimo.
Sa jedne strane, imamo tzv novi „val”, dobitnike tranzicije, sa druge strane imamo gubitnike tranzicije koji se s vremena na vreme podse?aju na “ dobra stara vremena”. I iskreno žale za njima. Imamo i neku tre?u rastegljivu kategoriju, koji su bili pripadnici tog novog talasa, ali se vremenom dobitni?ki položaj pretvorio u gubitni?ki. Na kraju, njihova tipi?na re?enica jeste-nismo to baš tako zamišljali.
Srpska tranziciona reka nije donela samo mulj sa sobom. Isplivali su i novi termini. Možda je najupe?atljivija bila ona slika radnice u jednoj našoj fabrici gde je ona u pet re?enica pomenula re? menadžment ili menadžeri najmanje 10 puta.
Pojmovi kao što su PR, Sales Manager, HR Manager, Outsourcing, CEO, Key Account Specialist, Sales Representative, Bysiness Development Manager,CFO, Legal Compliance Officer, Team Building, Recruitment i sl, postali su neizostavni deo naše tranzicione svakodnevice.
Ako za?emo malo dublje u stvar vide?emo da u konkursima skoro niko ne traži referente prodaje, poslovo?e prodavnica, kadrovske službenike, komercijaliste. Jednostavno nije moderno. Mo?nije zvu?i ako se doda re? menadžer.
Jednako mo?no se ose?ao jedan službenik ispred mene pre par godina kada mi je objasnio da je on Communication Specialist u firmi kojoj je zabranjeno reklamiranje. Još mo?nije se ose?ao CEO koji me je u jednom ?asu upitao da mu objasnim šta je likvidnost.
Svedoci smo da imamo poplavu PR-ova po javnim preduze?ima koja ?esto imaju opšte poznatu delatnost.Tako?e, imao sam razgovor sa HR Managerom, koji mi je “objasnio” da on nema nikakve veze sa kadrovskom službom koja je nekad postojala jer su se oni bavili evidencijom ljudi, a on razvojem(ljudi). Kad loan officer-i koji rade u branchu ne žele da odobre neki kredit, ?esto se pravdaju klijentima pozivaju?i se na head office. CEO je morao da ide u outsourcing jer mu interni kadrovi nisu dali dovoljan support. A on mu je potreban za efikasan decision making.
Ovo je samo deo verbalne poplave tranzicionog novogovora kako našeg poslovnog ?oveka, tako i naših ljudi koji glume poslovne ljude. Tranziciona putanja osim što menja navike, imovinske karte, menja i pristup jeziku i govoru.
Da se razumemo, nemam ništa protiv novih termina. Treba da se upotrebljavaju. Uostalom u?enje bilo koje nove re?i na bilo kom jeziku ima manju ili ve?u upotrebnu vrednost. Tranziciona terminologija i tranzicioni novogovor ma kako predstavljeni jesu deo forme a ne deo suštine. Transformaciona recesija sa po?etka pri?e ima elemente metastaze. Novogovor je placebo ili u najboljem smislu vrsta antibiotika(zbog upotrebne vrednosti re?i).
Titule same po sebi ne donose rešenje. Nominalizam kao filozofski pravac može dovesti do provale formalizma.
CEO iz primera, ?e upropastiti preduze?e. Communication Specialist iz primera samo pokazuje odsustvo realnosti u samom preduze?u u kome radi. Insistiranje na tome kako se neko zove, a ne šta radi jeste ubijanje suštine. Jeste ukidanje logike. I potcenjivanje analitike.
Objavljeno na sajtu www.makroekonomija.org

Ostavite komentar

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *