PRVIH 15 DANA

Preduzetnik je neko ko je rešio da uzme stvar u svoje ruke. Da li svojom voljom, snagom, jer mu je svega preko glave ili zato što nema izbora najmanje je važno.  Preduzetni?ka inicijativa je tu, kakva takva ideja verovatno, tržište koje se naslu?uje, dobra volja, manje ili više elana i mnogo papirologije koja se naslu?uje. I koja po?inje da nervira. Svakako ako krenemo na administrativni deo pri?e, preduzetnik po?inje da postoji dobijanjem Rešenja o registraciji od strane Agencije za privredne registre. Od tog dana po?inju da teku rokovi, po?inju prava i obaveze i ako nije obazriv preduzetnik može biti i kažnjen za svoje ne?injenje.

Nakon dobijanja Rešenja o registraciji svaki preduzetnik treba da proveri da li je dobio Potvrdu o PIB-u, i Potvrdu o prijavi na obavezno socijalno osiguranje. Ukoliko nije dobio ni jedno ni drugo, dužan je da se obrati Centralnom Registru obaveznog socijalnog osiguranja radi prijave na obavezno socijalno osiguranje i Poreskoj Upravi radi dodele PIB-a koji predstavlja poreski identifikacioni broj. Nakon toga preduzetnik radi pe?at, odlazi u banku radi regulisanja otvaranja žiro ra?una i spreman je za po?etak preduzetni?ke avanture.

U prvih 15 dana preduzetnik se mora obratiti Poreskoj Upravi radi formiranja poreskog dosijea i podneti poresku prijavu za porez na prihod od samostalne delatnosti. Svakako u ovom periodu je dužan da donese i jednu važnu odluku a to je da li ?e voditi poslovne knjige ili ?e biti na režimu paušalnog oporezivanja(ako je to mogu?e)

Ako reši da vodi poslovne knjige nužno je da što pre na?e ra?unovo?u a ako reši da ide u paušalni režim tako?e se mora obratiti ra?unovo?i radi procesuiranja ovog zahteva prema Poreskoj Upravi.

Svakako u zavisnosti od specifikuma samog poslovanja u ovom periodu ispred preduzetnika mogu postojati i razni drugi imperativni zahtevi poput ulaska u sistem PDV-a, fiskalizacija, prijava radnika na osiguranje, itd…..

Sve ove stvari traže pomo? stru?nog lica, jer su kazne za razna kašnjenja prili?no drasti?ne.

Ostavite komentar

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *