POREZI I DOPRINOSI OSNIVAČA I DIREKTORA

Ovo pitanje mada na prvi pogled izgleda jasno i nedvosmisleno, nije do kraja potpuno zakonski rasčlanjeno. Prilikom tretiranja osnivača prvu razliku koju treba podvući jeste da li je osnivač pravnog lica, fizičko lice ili pravno lice. Ako je u pitanju fizičko lice treba napraviti razliku da li je u pitanju rezident ili nerezident Srbije.

Ukoliko je u pitanju nerezident Srbije-fizičko lice, on može obavljati zastupničku funkciju i bez zasnivanja radnog odnosa u Srbiji. Ukoliko rezident Srbije fizičko lice-nema zastupnička ovlašćenja u samom privrednom društvu čiji je jedini ili jedan od članova, ne postoji obaveza obračuna poreza i doprinosa na zarade.

Stvar postaje komplikovanija kad osnivač počinje da vrši zastupnička ovlašćenja. Ukoliko je osnivač fizičko lice koje vrši zastupnička ovlašćenja-dakle direktor je društva čiji je osnivač na raspolaganju mu stoje dve opcije:

  1. Može zaključiti Ugovor o radu sa samim društvom i plaćati poreze i doprinose na ugovorenu zaradu
  2. Može vršiti zastupnička ovlašćenja kao osnivač-zastupnik van radnog odnosa-plaća poreze i doprinose na najnižu osnovicu doprinosa

Ukoliko osnivač već ima radni odnos u jednom privrednom društvu u drugom privrednom društvu može funkciju zastupanja i poslovođenja vršiti kroz Ugovor o dopunskom radu.

U situacijama gde osnivač nema zastupnička ovlašćenja ali angažuje direktora direktor zaključuje Ugovor o radu, i plaćaju mu se porezi i doprinosi na ugovorenu naknadu.

Kod situacija gde je osnivač pravno lice, a zakonski zastupnik j fizičko lice, ovo fizičko lice plaća poreze i doprinose na ugovorenu naknadu.

Ostavite komentar

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *