Od nulte godine do nulte tolerancije

Godine nulte, Srbija je promenila dotadašnji režim, i uspostavila novi, za koga se tvrdilo da je prvi demokratski režim. Bez da se upuštam u teme koje se ti?u više politi?ke socciologije, i same politi?ke prakse, tadašnji režim, je uveo Zakon o ekstraprofitu. Sam Zakon je predvi?ao, da svi oni koji su na neki na?in tj putem nekih privilegija stekli neki ekstraprofit, moraju da ispolje nešto što se zove poreska odgovornost(tada termin društvena odgovornost nije bio aktuelan), i da deo tako ste?ene sume novca vrate u budžet Republike Srbije. Tada se to zvalo obra?un sa ekstraprofiterima. Neko je to nazivao i da nema tolerancije prema onima koji su se obogatili koriste?i privilegije 90 tih godina prošlog veka. O efektima ovog Zakona ne vredi raspravljati. Jednostavno, kasno je.
Zadnjih dana, nedelja pa i meseci se pominje nulta tolerancija prema svim poreskim obveznicima. Moram da priznam da mi etimološki posmatrano sam pojam nije baš najjasniji. Sami poreski zakoni, ma kako da su napisani nemaju za cilj da uspostave toleranciju ve? normativna pravila za pla?anje poreza. Dakle, u tom smislu normativnom- tolerancije nema, niti treba da je bude. Verovatno su tvorci ovde dobro odabrane marketinške krilatice, mislili da tolerancije ima u primeni. Svakako, golim okom se vidi da je ima.
Nemam ništa protiv ovakvog shvatanja nulte tolerancije u poreskom smislu, ali predlažem jednu malu dopunu. Ako ve? konstantujemo da postoji tolerancija u primeni, i da dakako treba uspostaviti nultu toleranciju tj da nema tolerancije, onda bez ikakve sumnje treba uspostaviti i nultu toleranciju prema onima koji su do dana uspostavljanja nulte poreske tolerancije(ne znam koji je to datum), držali proklamovanu nultu toleranciju na vrednostima koje nisu nulte. Drugim, re?ima na vrednostima koje su dosta ve?e od nulte vrednosti. Ili jednostavno prema onima koji nisu primenjivali normativna rešenja(ma kako ona bila manjkava).
Tek tako obuhva?ena nulta poreska tolerancija ima šanse da zaista bude nulta.

Ostavite komentar

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *