Obaveze u slučaju otpisa zajma ili oprosta duga

Kod oprosta duga ukazujemo na ?lan 14 stav 1 Zakona o porezu na dohodak gra?ana koji kaže da tretman zarada pored primanja u novcu imaju i primanja po osnovu nov?anih potvrda, bonova, robe, primanja u?injena ?injenjem ili ne?injenjem, opraštanjem duga, kao i pokrivanjem rashoda obvezniku. Ovo nedvosmisleno zna?i da kada poslodavac oprosti dug on postaje obveznik poreza na zarade, kao i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje.

Obaveza pla?anja poreza i doprinosa na oprošten dug, nastaje danom donošenja odluke o opraštanju duga. Kao što smo naveli gore, obligacioni odnos izme?u zajmoprimca i zajmodavca nije vezan za radni odnos, te zaposleni/zajmoprimac ima obavezu da vrati zajam na na?in kako je utvr?eno i definisano Ugovorom o zajmu, ?ak i ako promeni poslodavca. Poslodavac je dužan da koristi sve pravne mehanizme kako bi osigurao redovno servisiranje zajma. Ukoliko, poslodavac izvrši oprost duga, a nije preduzeo sve instrumente da svoje potraživanje naplati sudskim putem, na oprošten dug je dužan da plati sve poreze i doprinose kao i na regularnu zaradu svojih zaposlenih. Ukoliko je poslodavac pruži dokaze o neuspeloj naplati potraživanja sudskim putem, nije dužan da obra?una poreze i doprinose.

Ostavite komentar

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *