Najčešće greške koje prave računovođe (II deo)

 • Mešanje obaveze podnošenja poreske prijave sa poreskom obavezom
 • Skra?ivanje kontnog okvira na taj na?in da je na kraju godine otežano sastavljanje poreskog bilansa
 • Tipski/pogrešni opisi knjiženja
 • Zanemarivanje knjiženja po profitnim odnosno troškovnim centrima
 • Pogrešni nazivi konta
 • Knjiženje manjkova ili viškova bez adekvatne ra?unovodstvene dokumentacije
 • Rashodovanje osnovnih sredstava bez adekvatne dokumentacije
 • Podnošenje izmenjene poreske prijave bez ispravke knjiženja
 • Utvr?ivanje materijalno zna?ajne greške na visokoj lestvici
 • Neadekvatna klasifikacija obaveza
 • Neadekvatna klasifikacija imovine
 • Mešanje otpisa, ispravke i oprosta
 • Neprijavljivanje smanjenja ili pove?anja kapitala Agenciji za privredne registre
 • Otvaranja novih žiro ra?una za sve i svašta

Ostavite komentar

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *