Ideologija pakovanja

Učili su nas da je marketing zadovoljavanje potreba potrošača, i da nije cilj prodati proizvod već kupiti potrošača. Potrošač je nesumnjivo uvek bio kralj, ali čini se da je danas njegova kruna veća nego što je ikad bila. Dakako, to je i normalno jer živimo u hiper-konzumerističkom društvu. Negde na tom fonu, nastaše i one teorije koje govore o elementima marketing mixa-dakle proizvodu, ceni, promociji, i distribuciji(4P concept).
Posmatrajući sve što nam se dešava čini se da je pakovanje doživelo najveći revolucionarni bum. Nekad se proizvod pakovao da se ne razbije, a danas nas sa pakovanja prati milion sugestivnih poruka.
Ne zna se gde prestaje pakovanje, a gde počinje proizvod, a u mnogim situacijama se ne zna ni šta je pakovanje a šta proizvod.
Pakovanje svojim koloritom, mami. Omamljuje i privlači.
Danas se sve manje više pakuje. Predstaviti imovinu većom nego što jeste, a obaveze manjim nego što jesu nije ništa drugo nego pakovanje a u širem smislu marketing. I nikada ta veza računovodstva i marketinga nije bila jasnija i nije bila dvosmernija.
Ideologija se danas pakuje efikasnije nego ikad, jer je širim narodnim masama neinteresantna, pa se kroz instant foliju spušta kao šlag koji raja rado kusa.
Moralne priče i pridike su takođe novijim generacijama dosadne i „smaraju“ pa se vrši njihovo načelno prepakivanje i rastakanje- takođe u instant pričicu.
Religije se takođe pakuju, a svakako ni statistika nije imuna od pošasti umivenog pakovanja.
Krvava suština nas upozorava da je forma odnela pobedu. Novo pakovanje sveta stvoriće novi marketing miks, i stvoriće nove obrise marketinga kao discipline. Ovaj marketing miks je već prevaziđen. Novi instrumenti marketing miksa još uvek nisu teorijski uobličeni, ali praktično itekako deluju. Nisu još teoretski napakovani.
U tom sveopštom pakovanju i prepakivanju, dizajniranju, redizajniranju, i reinkarnaciji svega i svačega , remodelira se percepcija samog okruženja. Novi svet nije svet dedukcije i svet indukcije. Novi svet nije ni neoliberalni ni intervencionistički. Novi svet je marketinški ustrojen. Ta njegova odrednica određivaće i već određuje tokove rada, robe, novca i kapitala.
Što kao delovi tog velikog pakovanja budemo svesniji toga, lakše će nam biti. Kako ćemo se nositi sa tim i odrediti prema tome, drugo je pitanje.

Ostavite komentar

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *