Davanje zajma zaposlenima

Neretko u privrednoj praksi se dešava da poslodavac daje zajam zaposlenom.  Mogu?nost odobravanja zajma zaposlenima zasniva se na odredbama zakona kojima se ure?uju prava i obaveze poslodavaca i zaposlenih, a sama pravna primena se zasniva na odredbama Zakona o obligacionim odnosima.  Zakon o radu nigde se izri?ito ne bavi davanjem zajma zaposlenom, ali u istoRead more

Obaveze u slučaju otpisa zajma ili opraštaja duga

Kod oprosta duga ukazujemo na ?lan 14 stav 1 Zakona o porezu na dohodak gra?ana koji kaže da tretman zarada pored primanja u novcu imaju i primanja po osnovu nov?anih potvrda, bonova, robe, primanja u?injena ?injenjem ili ne?injenjem, opraštanjem duga, kao i pokrivanjem rashoda obvezniku. Ovo nedvosmisleno zna?i da kada poslodavac oprosti dug on postajeRead more