Davanje zajma zaposlenima

Neretko u privrednoj praksi se dešava da poslodavac daje zajam zaposlenom.  Mogućnost odobravanja zajma zaposlenima zasniva se na odredbama zakona kojima se uređuju prava i obaveze poslodavaca i zaposlenih, a sama pravna primena se zasniva na odredbama Zakona o obligacionim odnosima.  Zakon o radu nigde se izričito ne bavi davanjem zajma zaposlenom, ali u istoRead more

Obaveze u slučaju otpisa zajma ili opraštaja duga

Kod oprosta duga ukazujemo na član 14 stav 1 Zakona o porezu na dohodak građana koji kaže da tretman zarada pored primanja u novcu imaju i primanja po osnovu novčanih potvrda, bonova, robe, primanja učinjena činjenjem ili nečinjenjem, opraštanjem duga, kao i pokrivanjem rashoda obvezniku. Ovo nedvosmisleno znači da kada poslodavac oprosti dug on postajeRead more