EKONOMIJA UBRZANJA

Danas je nemogu?e ?itati emailove jednom dnevno, ako se bavite iole ozbiljnijim poslom. Danas je nemogu?e ograni?iti se na jedan komunikacioni kanal. Danas je nemogu?e usmeriti komunikaciju na jedan uniformni na?in. Danas svako ho?e sve i ho?e sad. Ho?e odmah, i ne?e da ?eka, jer mu je “ hitno“. Tako možete ni krivi ni dužni biti napadnuti mailom, Skajpom, Viberom i SMS-om, uz obavezni poziv, da se pritisak poja?a i naglasi važnost.
Bez želje da delujem melanholi?no i pre trideset godina su se organizovali veliki koncerti bez 95 odsto današnjih komunikacionih kanala, ljudi su ugovarali velike poslove, uvozili, izvozili, išli na službene puteve. I dakako, bili maštovitiji nego danas.
Ovo nije tekst o nedostatku mašte, mada se o tome može napisati moderan roman. Tako?e, ovo nije tekst o dobrim starim vremenima, jer se nekako nosim time da sve što je bilo je prošlo, i da treba izvu?i neke pouke za budu?nost. Ako je ikako mogu?e.
Ekonomska svakodnevica je danas doživela takvu vrstu ubrzanja da je teško išta meriti sa tim. Ubrzanje i mašta svakako nisu sestre. Pa ipak, ?ini se da je ubrzani ritam porodio neke nove fenomene kojima smo okruženi a kojima ?e se sociolozi naknadno baviti, onako sa distance.
Da li dolazi vreme doživotnih obligacija? Za koliko godina ?e bankomati i e aplikacije u potpunosti zbrisati bankarske šaltere i staviti ih u folder ekonomske istorije? Da li ?e ubudu?e nastavnici napla?ivati ?asove na 15 minuta, jer deca ne?e uspevati da prate 45 minutni tempo? Da li dolazi vreme urbanih poljoprivrednika?
Koje ?e sve usluge biti napla?ivane u sekundama? Da li ?e hand made proizvodi biti skuplji nego ikada? Da li ?e se nastaviti trend da cena usluga raste brže nego cena proizvoda?
Sva ova i mnoga druga pitanja ?ekaju na odgovore. Ekonomija ubrzanja svakim danom je sve vidljivija i sve više uzima danak. Ve? sam naglasio gore, da ubrzanje ostavlja malo prostora za maštu. Ko maštovito iskoristi ostavljen prostor, ima šanse.

Ostavite komentar

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *