DA LI ZNATE?

-Zdravstvene ustanove se ne registruju kod Agencije za privredne registre nego u Privrednom sudu, upisom u sudski registar
-Udruženja gra?ana kao i doo društva ne mogu biti paušalci
-Jednom priznato pravo na paušalno oporezivanje traje dok se ne ispune uslovi za prelazak na vo?enje poslovnih knjiga ili voljom samog obveznika
-U KPO knjizi treba upisivati promet a ne priliv
-Porez na dodatu vrednost je uvek ja?i od poreza na prenos apsolutnih prava pa ga uvek potiskuje tj gde ima PDV-a nema poreza na prenos apsolutnih prava
-Registar privrednih subjekata je javan, ali se u samom registru ne može videti koji oblik knjigovodstva koji subjekat primenjuje
-Pravo na povra?aj poreza ne zastareva najmanje u roku od 5 godina od dana nastanka prava

Ostavite komentar

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *