Da li znate?

  • Iako postoji mogu?nost uvo?enja novoosnovanog subjekta u PDV putem registracione prijave osnivanja u praksi to ne funkcioniše ve? se mora podneti uredna evidenciona prijava Poreskoj Upravi
  • Ukoliko prilikom osnivanja privrednog subjekta ne dobijete PIB mogu?e je da imate neka dugovanja iz prošlosti bilo kao direktor ili kao vlasnik nekog privrednog subjekta
  • Ukoliko prilikom osnivanja privrednog subjekta ne dobijete PIB može se desiti da u registracionoj prijavi niste stavili kontakt telefon
  • Prilikom gašenja privrednog društva nužno je dobaviti Uverenje da ne dugujete poreze i doprinose, ali i Uverenje da ne dugujete ništa ni lokalnoj samoupravi na teritoriji gde se nalazi sedište privrednog društva koje se gasi
  • Uverenja koja koristite kod gašenja privrednih društava moraju biti stara najviše 5(dana)-ra?unaju?i i neradne dane
  • Po?ev od 2016 godine ne dostavlja se Agenciji za privredne registre Obaveštenje o vo?enju poslovnih knjiga po sistemu dvojnog knjigovodstva ve? se to radi putem posebnog informacionog sistema
  • <?php the_excerpt(); ?>

Ostavite komentar

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *