DA LI ZNATE?

Sve skupštine stanara do 01/01/2018 godine moraju biti registrovane ili preregistrovane u stambene zajednice a u suprotnom lokalna samouprava ?e nametnuti prinudnu upravu Nemogu?e je ugasiti privredno društvo likvidacijom bez Uverenja o pla?enim porezima i doprinosima na republi?kom nivou, i Uverenju da su pla?ene sve lokalne takse i dažbine na lokalnom nivou Vlasnik privrednog društvaSaznajte više

DA LI ZNATE?

Sve Skupštine stanara po novom Zakonu moraju biti preregistrovane u stambene zajednice Registraciju stambenih zajednica vrši registrator u lokalnoj samoupravi, a Registar profesionalnih upravnika vodi Privredna komora Srbije Stambene zajednice ?e pod striktno definisanim uslovima mo?i da podižu kredite i osiguraju imovinu zgrade Za apliciranje na tender ili ?ak i za podizanje kredita mogu vamSaznajte više

DA LI ZNATE?

Još uvek nije uspostavljen Registar stambenih jedinica. Skupštine stanara moraju da se preregistruju u stambene jedinice Novi Zakon o stanovanju definiše obavezno investiciono održavanje zgrade, mogu?e osiguranje ali i mogu?e kreditno zaduživanje same stambene jedinice Porez na dodatu vrednost izjedna?ava promet bez naknade sa prometom uz naknadu , kao i sa razmenom Agencija za privredneSaznajte više

DA LI ZNATE?

-Zdravstvene ustanove se ne registruju kod Agencije za privredne registre nego u Privrednom sudu, upisom u sudski registar -Udruženja gra?ana kao i doo društva ne mogu biti paušalci -Jednom priznato pravo na paušalno oporezivanje traje dok se ne ispune uslovi za prelazak na vo?enje poslovnih knjiga ili voljom samog obveznika -U KPO knjizi treba upisivatiSaznajte više

Da li znate?

Iako postoji mogućnost uvođenja novoosnovanog subjekta u PDV putem registracione prijave osnivanja u praksi to ne funkcioniše već se mora podneti uredna evidenciona prijava Poreskoj Upravi

Da li znate?

Narodna banka Srbije može svim bankama koje su potkapitalizovane da zabrani primanje depozita i izdavanje kredita Zakon o zadrugama predvidja da zemljoradnici mogu formirati štedno-kreditne zadruge dok Zakon o bankama izri?ito kaže da se kreditnim poslovima mogu baviti samo poslovne banke Predstavništva koja obavljaju privrednu aktivnost na teritoriji Srbije moraju uredno da vode svoje poslovneSaznajte više